Компанія Amazon учинит свою віртуалну болницю

Она поволит чиляди дӯставати віртуалну медицинську помӯч из частыма хворотами.

Компанія Amazon учинит свою віртуалну болницю

На днях Amazon убявили за нову систему, котру запущат про помӯч чиляди. Она ся называт Amazon Clinic. Через сесь сайт чилядник годен дӯстати віртуалну медицинську помӯч из майчастыми хворотами: кожными, алерґічными, інфекційными. Кроме того, там буде пӯддержка по збавленю уд куріня тай закачуваня.

Як кажут самі Amazon, исе уже тритьый медицинськый проєкт, котрым ся они занимавут. Першыми сут Amazon Pharmacy (ото доставка лїкӯв) тай One Medical (віртуалні консултації з дохтором). Як мы видиме, компанія навперед ушорила собі фундамент для нової системы.

Говорячи за масштабы, вартат уповісти, ож ися система буде робити нараз лиш у 32 штатах Америкы. Єдным из острых звідань є неможнӯсть хосновати страховкы, айбо Amazon не удмітує шансу, ож тото ся управит у будучности.

Што оно из себе представляє?

Самі Amazon свою клініку позіціонувут головно ги інформаційну платформу, котра буде предлагати хосновачам варіанты лїчиня хворот уд ушелиякых медицинськых дістрибуторӯв тай даст можнӯсть контактовати з другыми хосновачами платформы, обы ся обміньовати досвідом. Обы ся записати ид дохторови доста лиш зареєстровати ся, убрати то, што хочете улїчити, тай загнати свою заявку з уточненыма податками тому спеціалісту, котрый вам штімує.

Інтересно, што Amazon старає ся лишити ся обычного формата «телемедицины» — живого чата з дохтором из розкрытям ушытких особовых податкӯв. Вмісто нього на сю̄й платформі стачит лем заповнити єдну анкету тай пак писати у закрытому бізӯвно захищеному чатови тогды, кой вам комфортно: приміром, аж заняті сьте тай не беруєте удповісти, спеціаліст дӯстане трїбну інформацію лиш тогды, коли вы ся ослободите тай самі му напишете — на сам прийом, як завірявут, тото нияк не подїє. Убраный вами дістрибутор прочитає заявку тай буде мусїти выдати вам план лїчиня тай рецепт на препараты (тот рецепт буде робити на хотьяку аптеку, не лем на Amazon Pharmacy).

Уддїлно мож удмітити: на сайтї мож продовжити си рецепт на уже выписані лїкы про хронічні проблемы из здоровльом. Тото дуже серіозна тай важна можнӯсть. Так, не мож дати чилядникови тяжкі лїкы просто так, айбо чого не мож продовжити, приміром, хворому діабетом то, што му ай так уже выписали? Сяка чилядь доста силно страдає уд того, ож не усе може попасти на нормалный візит ид дохторови, а сяка процедура годна читаво упростити йим живот.

Выникы тай детайлы

Ідея дуже амбітна, она має свою будучнӯсть. Проблема уддаленої медицины фурт стояла у локальності того дїла (не є так много дохторӯв, а клінікы, котрі ся тым занимавут, строго спеціалізовані, роблячи лем из єднов хворотов) тай дуже сильного давлїня законӯв (приміром, як тото ліцензовати тай леґалізовати?). У сьому случайови появлиня ипен Amazon рїшає многоє: у компанії доста ресурсӯв, обы зобрати ушытко в єдно тай давати лїчиня уд рӯзных орґанізацїй на великый испис хворот; они вже знавут як ото зорґанізовати тай розвивати.

Amazon Clinic
Healthcare is a message away. Get treatment for common conditions like acne, hair loss, and allergies—no appointments needed.