Android KitKat ся прощає из сервісами Google Play

Google обявили, ож у авґустови 2023. года Android 4.4 стратит пӯдпору сервісӯв Google Play.

Android KitKat ся прощає из сервісами Google Play
Ци тямите йсю «пасхалку» у Android KitKat?

Исе значит, ож верзія ОС уд Google, выпущена почти 10 рокӯв типирь, перестане дӯставати обновлїня на Play Services APK, зачинавучи из верзії 23.30.99.

На Play Services APK залежат многі функції сістемы, такі ги Google Sign In, іншталованя вадь обновлїня аплікацій через Google Play Store, Google Maps тай другі. Зопертя пӯддержкы про Android KitKat означат, ож хосновачі, чії мобілкы, таблеты авадь другі направы дотипирь ходят на сюв верзії сістемы, стратят приступ ид многым сістемным сервісам тай будут мусїти авадь обновляти Android тай класти май нову його верзію, авадь переходити на алтернатівы сервісам Google Play.

Причинов, спозад котрої перестанут пӯдпоровати KitKat, у Google назвали низьку пошыренӯсть тай вік верзії. На 30. мая 2023. года, кидь вірити статістиці удну Android Studio, верзія 4.4 мобілної ОС хосновала ся на 0.5% выд ушыткых девайсӯв на Android — ото усе щи приближно онь 15 міліонӯв направ! Айбо у Google кажут, ож ото уже не доста, обы ай дале пуддержовати натӯлко стару тай выдносно непопуларну верзію.

Жерело: Android Studio
Google Play services discontinuing updates for KitKat (API levels 19 & 20) starting August 2023
We are no longer supporting KK in future releases of Google Play services, and KK devices will not receive updated versions of the Play Services APK.