Google Translate дӯстав стӯвку новых языкӯв

Минулый раз, у рокови 2022, дали были лиш 24 нові языкы.

Google Translate дӯстав стӯвку новых языкӯв

Гикой Google написали у блоґови си 27. юлія, товмач Google Translate дӯстав 110 новых языкӯв. Исї, руно так, як минулі 24, добавили ся вдяку лінґвістичному моделови з прінціпом Zero-Shot Machine Translation. Сесе прінціп, кой модел учит ся товмачити язык у трафункови, кой ниє доступных паралелных текстӯв.

У минулости, обы учинити квалітноє товмачіня, Google мусїли треновати свӯй сістем на паралелных текстох. Значит обы розуміти контекстуалні розлукы у словах та сістем мусїв мати тот самый текст у ободвох языках. До прикладу маєме преповно літературы у анґліцькому языкови, котра доступна и по-французькы тоже. Спозад сього кваліта товмачіня помежи французьков тай анґліцьков бисїдами буде доста читава, бо алґорітм буде розуміти, якоє слово у якому контекстови буде ся хосновати.

Но языкӯв у світови є вирьх 7 тисяч, та про многі з них дуже нечасто найдеме трафунок, кой будеме мати у доступности книгу на убодвох. Не много (такой дораз нич) найдеме літературы и на языках Киримли тай Тулу нараз. Закидь про многі языкы сякым общым трафунком годна быти Біблія, та про другых безалтернатівнов є якраз модел на Zero-Shot Machine Translation.

У сюм исписови не видиме Русинськый язык

Годни сьте ся почудовати, ож чом у товмачови ниє нашої бисїды, кидь поєдны продукты уд Google, а ипен Google Keyboard, мавут ї уже годы.

У тому такой блоґови представникы фірмы пробувут докынути ся вопроса выбора варіанта языка. Позорувут на тому, ож многі из свіжододаных языкӯв мавут читаво реґіоналных варіацій, та дуже тяжко буде выбрати майдобрый варіант. Гикой приклад наводят ож на ромськый язык они дали южно-власькый варіант, хоть товмач пораз знає пудверечи туды рисы из балканського авадь сіверно-власького варіанта.

Про редакцію Інтерфийсы ай так убстає ся не ясным вопрос, чом русинську бисїду не дали, бо кой ся давала сяка языкова опція у клавешницю та бизӯвно проблема выбора варіанта стояла руно сяка гикой днись, тай выбор ся учинив — узяли пряшовськый стандарт, тай автоуправленя у клавешници понукат вам формы слӯв, характерні якраз русинському языкови Словакії.

110 new languages are coming to Google Translate
Google Translate adds 110 new languages using AI, breaking down communication barriers for millions around the world.