Minecraft по-русинськы — додано офіціалноє товмачіня

Перва у історії бавка де си можете уключити інтерфейс по-нашому!

У сисю середу, 26. Октовбра, популарна у світови бавка дӯстала офіціалноє товмачіня по-руснацькы. Исе, кажеме нараз, історичный момент, бо исе первый трафунок, коли можете си у игрї уключити нашу бисїду такой нараз у штімованьох, без додаточных маніпулацій у кодови. Легко, єднов ґомбов.

Не перві сьме туй у провбі вам за тото розказати, уже сьме могли читати за исю новину на Rueportal авадь lem.fm.

Уключіт си нашу бисїду у штімованьох

Над сим товмачіньом робила цїла команда люди, но ініціатором быв закладатель проєкта Rueportal – Юрко Капац, котрый контактовав розробникӯв Minecraft щи у рокови 2019, но не здав ся, кой його жаданя пару раз были проіґноровані, ай дотручав дїло до лоґічного кӯнця.

Мали сьме час тай дяку из Юрком за тото показковати:

1. Як домак взникла ідея товмачити майнкрафт по-русинськы?

Кой чилядник має товмаченя ги гобі, та фурт си думат, што бы мож потовмачити, а потовмачити даяку бавку по руснацькы-м мав дяку уже давно. Днишнї дїти май часто бавкы бавлят ги книгы читавут, а я ся фурт стараву нашу бисїду шырити главно межи молоджавов, котра доста часто уже не знає порядочно по нашому бисїдовати. Та туйкы не требало довго думати... 🙂

2. Чом ипен майнкрафт? Ци контактовав ись авторӯв даякых другых бавок?

Minecraft им дїтваком даякый час бавив и сам, айбо пак им ся того лишив. Доста довго-м за тоту бавку нич не чув, аж пак кой им быв на навщиві у файты, та-м увидїв, ож минші Minecraft фурт бавлят, сидят у тому цїлыми днями. Тогды-м порозумів, ож ися бавка з нами навхтема, мінять ся лем чилядь, котра ю бавит. Иппен тогды-м си и подумав, ож як файно бы было, кибы наша чилядь дерева рубала фийсов, а не топором авадь сокирою - скурта, кибы тота бавка была по нашому а дїти бавлинём такой привыкали д нашуй бисїдї тай заінтересововали ся нёв.

Сяк потихы-м зачав быв глядати способы, як тото реалізовати. Мило-м ся зачудовав, кой им увидїв, ож Minecraft хоснує платформу Crowdin, котра была розроблена якраз на то, бы дати можность доброволникам помочи из товмаченём проєктув на рузні языкы. Пирві звіданкы а просиня шак резултатув не дали а ідея ся удклала у фійовку з цидулов «май пак».

Кунцём року-м доста трафом увидїв, ож у них ся там у бавцї поміняли локалізачні менеджеры, та-м попровбовав написати наново. Пусля куртої бисїды сьме дустали добро тай пустили сьме ся до товмаченя.

А за другі бавкы-м не дуже и думав, бо хотїв им иппен банёмайстрованя.


3. Як уже было договорено, та што было май-май тяжкым у процесови ипен товмачіня? Як было из неолоґізмами?

Ачий вшыткі знаєме, яка сітуація з нашов бисїдов на Пудкарпатю: єдного стандарда не є, діалекты сут жыві тай пестрі, ясно, ож вшыткым не трафиме у дяку. А тым булше у Minecraft'ови, де є рузна серсама — чеканы, фийсы, лопаты, копачкы — на котру у нас маєме вшелиякі назывкы. Старав им ся держати ся прінціпув описаных у писемници русинського языка «Материнськый язык» 1999, котрі-м шак мало пудправив пуд себе тай провбовав им даяк слїдити а контроловати товмаченя колеґув (бо бавку-м не товмачив сам), убы сьме всокотили консістентность а сістемность.

Што ся кыват неолоґізмув, та было доста легко, бо не дуже повно їх там и є. Сут там предметы, котрі товмачити неслобудно, тогды сьме хосновали транскріпцію. Даяк май інтересно сьме провбовали называти створ из бавкы, брали сьме даякоє слово, котроє паровало д оріґіналови и чинили сьме нові назывникы з помучов тіповых про наш язык суфіксув а концёвок. Ги примір мож привести слово-назывку «Иношко» (Allay у оріґіналї) — блага створа, котра знає бавлячови носити дарункы. Туйкы сьме узяли нашоє слово «инош», котроє значит «слуга» тай додали сьме д нёму суфікс -ко, котрым у нас часто творят назывникы з любости (Иван - Иванко, Висиль - Васько), вєдно з тым ся з того став и такый референс на Ийзушка, котрый тоже людём носит дарункы, докус таги наш иношко у бавцї
🙂

4. Што из тым дале? Коли увидиме Windows по-русинськы? (туй ясно ож фіґлює ся)

Буду радый, кидь холем єден чилядник ся заінтересує своёв руднов културов позад бавленя Minecraft'а по нашому.

Айбо што буде дале нико не знає, хотїло бы ся, убы Minecraft ся не убстав первов тай послїднёв бавков, котра має руснацьку бисїду. А дале даякі далші ідеї маву, айбо щи дуже скоро за тото дашто казати, бо там раз нич не ясно.

Хотїв бы-м глядати дашто, што принесе хосен нашуй обчинї. Притум и Minecraft є бавка, котра фурт дустає нові убновленя, а тоты треба тоже товмачити. Діґіталный світ про руснацькых товмачув ся убстає неораным полём, роботы є преповно, быв бы час тай світ! А кидь буде щи й можность, та бізувно будут и Оболокы по нашому!

На кониць бы-м щи хотїв уповісти, ож кидь исе буде читати дако, ко має дяку ся даяк прикапчати д нашому товмачському тімови, та давайте знати, мы ся не кусаєме
🙂