Русалкы в Японії — уд босорканї до удданицї

Нечекана новинка, ож учені зачали розниковати тристарӯчну "мумію русалкы", обы дослїдити удкі ся узяла, читаво пробудило інтерес ид русалкам тай ихньому містови у фолклорови Японії.

Леґенды за русалок, тай за ихньых май небезпечных сестер — сирен, стрїчавут ся у мітах тай леґендах многых народӯв тай култур, найдеме йих у казочках, у літературных творах, у середньовічных мальованьох скоро усягды по світу.

Ипен у Японії елементы мітӯв тай леґенд, што сут изкапчані из живым світом круг них, сут важным елементом културы тай традіцій. Но самі ралкы, якых вы можете спознавати у "западнӯв" културі, туй ся не стрїчавут.

Чиляднико-рыба

Є у японському фолклорови єден такый персонаж — животинка, напӯв рыба, напӯв чилядня из ротом малфы, што жиє у морьови, кличут ї нінґйо (по-японськы ся пише такой двома симболами што значат "особа" тай "рыба"). Староє японськоє вірованя гласило ож кидь изїсти мнясо нінґйо та мож стати безсмертным.

Є у них такоє вірованя, ож сякоє створіня раз явило ся было прінцови Шотоку (Shōtoku, 574-622) пиля озера Біва, недалеко уд Кіото. Сам прінц Шотоку є скоро леґендарнов історинов фіґуров, честованый за його політичні тай културні іновації, а кым май — за популарізацію тай пошыріня буддизму в Японії. Тото створіня колись было простым рыбарьом, котрый забрїв подалеко на чужі воды обы галасити, каров му было перечиненя у нінґйо, тай за леґендов створіня перед смертьов просило прінца Шотоку ослободити го уд його злочинӯв.

Муміфікована реліквія изкладена из тїла рыбы тай малфы у брітанському музейови, подобна до тої яку типирька изглядувут учені. Жерело.

За леґендов створіня попросило принца закласти храм, у котрому бы лежало його страшноє тїло, обы нагадовати людьом ож живӯт є сятым, тай не слобӯдно переступати правила. Предмет (мумія) за сим описом типирька є храмови Теншоу-Кіоуша у вароши Фуджіномія, де ся сокотит містным сященником.

У японськӯв културі руслакы не стрїчавут ся часто, даже наопак. Тай сесї створіня не честувут ся за йих красу, гикой у западнӯв културі, ай описувут ся гикой "страшні вістникы войны тай біды"

Муміфікована "русалка", за котру ся говорит у изглядованьови высше, была гіпотетично найдена у Тихӯм океанови, поблизь японського острова Шікоку, помежи 1736. тай 1741. роками, до днись была у храмови вароша Асакучі. Перві резултаты изглядованя кажут нам, ож створіня (мумія) є реліквійов из періода Едо (1603-1868). В тот час было біжным презентовати чиляди сякі мумії демонӯв тай нечистот (духы Йокаі), сякі были атракції, гикой тогочастна "кунст-камера".

Коли нінґйо стали русалками в Японії?

Уже днись в Японії образ русалкы тото вже не покурченоє тїло малфы тай рыбы. Дниська образ русалкы уже ся доста збігат из тым, якым вӯн є у "западнӯв" културі. Сяка културна выміна стала ся щи на зачатку 20. стороча. Исе было резултатом читавого влива американської културы, спозад америцькых армійськых баз часу первої світової войны, но тай не послїдню ролу в тому мала публикація казкы за русалку Ганса Крістіана Андерсена по-японськы в тоты такой рокы.

Писателі тай ілустраторы, гикой Танізакі Джунічіро (Ningyo no nageki, 1917) зачали хосновати ай новый образ русалкы у свойих роботах. Спозад сього страшноватый образ нінґйо быв заміщеный, авадь даяк почас изхрещеный, из уже новым, май фемінным образом русалкы, котру по-японськы будут кликати Мамеідо (Māmeido) в популарнӯв културі.

Статуя руслакы из острова Окінава, жерело

Літературні най візуалні репрезентації нової, май "западної" русалкы стали реалізововати ся в традічных западных сценарных топах уже ай в японськых творбах, май конкретно в аніме тай манзі. У такых творбах майчасто были люди (майчасто хлоп), што находили русалку на берегови моря, мали из нив контакт, привыкали ид нюв, а дале проходили тяжкый етап потребы пустити русалку гет.

Сеся нова русалка уже має своє місто ай у японськӯв популарнӯв културі, уже нові історії тай леґенды творят ся реґуларно обы приманити бӯлше туристӯв ид май южным островам Японії. Бронзова соха русалкы, котру можеме видїти сидячов на каміньови в Окінаві, мала бы репрезентовати локалні леґенды за русалок, што спалали утопленикӯв уд глубин моря. Сесе дуже читаво ся рӯзнит уд першого образа нінґйо, чиляднико-рыбы из малфовым пыском, котрый быв лишек вістником біды у традічнӯв японськӯв културі.

Жерело: The Conversation

Mermaids in Japan – from hideous harbingers of violence to beautiful enchantresses
A mermaid with face of a monkey and body of fish has reignited interest in the Japanese ningyo