Шаленство тай Штучный Інтелект

Послїднї пӯврока у світови інтернет-технолоґій стало ся пару прорывных моментӯв, котрі уєдно пророкувут нам читаві можностї, тай мало пужавут.

Нечеканый успіх дакотрых конкретных моделӯв штучного інтелекта, гикой DALL-E 2 тай ChatGPT вже заставили стӯвкы тисяч художникӯв, писателюв тай проґраміштӯв запереживати, ож «ци будут завтра мати на хлїб». Главноє завто, ож уже типирь, кидь добрі зформовати звіданя, та ChatGPT може вам выдати дуже трїбно написаный дараб кода, котрый можете хосновати у свому проєктови. Спеціалісты зачали переживати, ба ци не буде валовшен чат-бот замінити йих повнӯстю?

Высокотехнолоґічный хлїб

Редакція Інтерфийсы туй є солідарна ид поєдныма експертами, котрі уважувут, ож Штучный Інтелект ниґда не замінит чилдяника у проґрамованьови тай мальованьови. Ниґда не замінит повнӯстю. Без роботы ся можут убстати хыба спеціалісты майнизкого розряда, бо даякый условный менеджер проєкта, авадь технічный діректор будут годни ипно описати смысел проблемы тай дӯстати дараб кода, котрый «джуніор» розробник писав бы дві годины.

Кидь зкурта — добрый проґрамішта ниґда ся не убстане без роботы, айбо треба ся буде многым бӯлше учити. Тоты спеціалісты, котрі не будут войотити против ШІ, а научат ся його добрі хосновати у своюв роботї — будут лідерами у свойих індустрійох.

Пак сесе вже было…

Мем, котрый спознаєте. Леонід Кучма.

Споминат ся 1890-й гӯд, у світови стає читаво популарна нова револуційна технолоґія — фотоґрафія! У тот самый час представникы єдної престіжної професії зачали читаво переживати, ож «проґрес забере у них роботу». Ото были художникы, котрі часто мали на хлїб дякувучи шелиякым протретам, замальовкам у ґазеты, зображіньом шелиякых подїй, гикой свальбы, тай такоє далшоє.

Айбо не стало ся так, як ся бояли поєдны мальовачі. Художникы, умілцї, никуды не пропали. Айбо читаво ся трансофрмовали! Типирька, знавучи, ож заробити на хлїб свойим ремеслом буде май тяжко, люди зачали трансформовати ся, учити ся новому. Появили ся гет нові напрямы умілства, образы стали май тяжкі, май продумані, а датко ай домак присохтовав ся ид новым технолоґіям тай узяв фотоґрафію не як свого ворога, а гикой свою серсаму на творьбу.

Стороча минуло з того часу, над професійов умілця зась нависла чорна туча небезпекы из бока технолоґій — Штучный Інтелект. Айбо у сюв ситуації проникує ся руно тота ситуація, аналоґічна. Побороти технолоґію не получит ся, она ся ниґде выд нас уже не дїне. А значит треба ся навчити хосновати ї, «приручити», трансформовати ся, адаптовати ся ид часови.

Никаєме дале

Можеме шпекуловати, ож через сто рокӯв ситуація може ся повторити, прийдут нові технолоґії, котрі зась трансформувут приступ ид роботї, ид тому, як мы домак зарабляєме гроші, як из нас, вошколеных люди, може быти хосен. Айбо спеціалісты никуды не пропадут, розумні люди ниґда не убстанут ся без хлїба.

Авторськый текст Інтерфийсы.