NASA будут хосновати ядерні ракеты про місії на Марс

У NASA вернули ся ид ідеї довезти люди на Марс.

NASA будут хосновати ядерні ракеты про місії на Марс

Капчавут ся из Аґенством передовых оборонных изглядователськых проєктӯв (DARPA) обы попробовати ядерный мотор у космосови из цїльов выхосновати таку технолоґію на пілотовані місії на Марс. Аґенства бизувут ся указати технолоґію в роботї уже у рокови 2027. – уповів адміністратор NASA Білл Нелсон:

Дякувучи сюв технолоґії наші астронавты побирувут попутьовати дуже далеко в космос, май далеко гикой хоть-коли сперед сим, тай вернути ся назад. Исе є читаво важным елементом обы приладити возможну місію на черлену планету.

У рамкох проґрама «Демонстраційна ракета на погыбливі ціслунарні операції» (DRACO). Управліня космічных технолоґій NASA проведе технічну розробку мотора, котрый пак буде інтеґрованый из експеріменталным космічным апаратом выд DARPA. У NASA кажут, ож ядерный мотор про ракету половит летїти у космосови многым скорше, што поволит брати из собов менше тибур у путь, тай облегшит саму ракету. При тӯм исе ослободит бӯлше міста на шелиякоє научноє матаржиня.

Направду ідея выхосновати ядерный мотор про космічноє путьованя не є нова, за сякоє мирьковали щи из 1940-х рокӯв. Наземні експеріменты у США зачали ся у 50-х рокох. Айбо з часом на такі експеріменты давали менше гроши, тай змістили увагу на проєкт космічного шатла. В резултатови NASA выд проєкта ядерного ракетного мотора выдказали ся у рокови 1972, ани не учинили хоть єден пробный запуск у космосови.

Хоснованя ядерного мотора має цїлый шор різікӯв, гикой можнӯсть ож радіоактівні матеріалы выйдут вон, авадь удну ракеты, кидь ся стане даяка біда. При тӯм у NASA кажут, ож спозад потенціалної скорости тоты різікы ся зменшувут, бо зменшує ся проґнозованый час пути. Кажут, ож путь до Марса буде на четвертину часу менше, гикой из типирїшньыми технолоґіями.

Кроме того, варта нагадати, ож NASA розникувут ай можнӯсть хосновати ядерну енерґію про изглядованя на космічных станціях. У рокови 2018. уже проводили ся експеріменты из хоснованьом портатівного ядерного реактора, у рамкох прилажованя ид потенціалному поселеньови на Марсови. Того року NASA тай Міністерство енерґетікы ЗША выдбрали трьох пудрядникӯв обы розробити наземні енерґетічні сістемы на основі ядерных реакторӯв, котрі мож буде тестовати на Місяцьови. DARPA тай Міністерство обороны ЗША тоже прониковали ай алтернатівні проєкты ядерных моторӯв на ракеты в послїднї рокы.

Жерело:

https://mezha.media/2023/01/26/nasa-vyprobuie-iaderni-teplovi-dvyhuny-dlia-pilotovanykh-misiy-na-mars/