Уже мож попробовати Threads

Конкурент Twitter уд Meta появив ся на мобілках, айбо у вебови раз мож лиш читати.

Уже мож попробовати Threads

Сперед тым, як зачнеме приказовати за вто, што є на днишньый динь удну Threads, мусите знати дві вещі. Сторӯнка у Threads закапчує ся на ваш акаунт у Instagram — выдповідно, обы поміняти юзернейм тай имня, вам треба го міняти у «материнськӯв» соціалнӯв сїтцї. Кроме того, не годни сьте раз ай удалити свӯй акаунт у Threads — ун ся тоже удаляє лиш уєдно из Instagram-сторӯнков.

А щи мобілні аплікації Threads зберавут дуже много інформації за вас:

Жерело: попис Threads у App Store

У приступнӯв типирь верзії є скоро вшыткый базовый функціонал: мож публиковати «треды», у тӯм числї придавати ид ним подобенкы тай відеа; мож выдповідати на чужі «треды», «репостити» йих тай «репостити через цітованя» (обы коментовати «репост»); мож ся пӯдписовати на сторӯнкы, уберати, тко годен удповідати на каждый из вашых «тредӯв» тай мати сторӯнку публичнов авадь закрытов лиш про пӯдписникӯв. Є функція імпорта профіловкы, «біо» тай удкликованя на вашому профілови из Instagram, а щи є можнӯсть навперед ся пӯдписати на тых, за кым уже слїдите у Instagram.

Варта уповісти, ож інтерфейс у Threads доста чистый тай мінімалістичный — сякоє онь непривычно видїти пӯсля недуйдавого інтерфейса Facebook, котрый дотипирь дӯстає много крітикы.

Раз не є ниякых конкретных строкӯв, айбо планує ся, ож Threads буде пӯдпоровати удкрытого тай децентралізованого протокола ActivityPub, што позволит сїтцї контактовати другі соціалні сїткы через сись протокол — такі, ги, приміром, інстанції Mastodon. Исе потенціално значит, ож хосновачі Трумбеты (за котру сьме писали у нашому мало май старому матеріалови за алтернативы Twitter) поберувут читати хосновачӯв Threads тай навборот, а значит, йим не треба буде різіковати тай давати свої податкы Meta.

Марк Цукерберґ, CEO Meta, у выдповіди Марку Кубану на звіданя, ци мож, обы Threads так и дале быв «закрытый», заявив, ож є цїль держати Threads «кыммай цімборськым» тай написав, ож думат ипен на удсутство «цімборськости» ги на причину, котра не дала Twitter мати такый успіх, як вӯн «мав бы мати».

Запуск сфокусованої на текст соціалної сїткы голова Meta назвав успішным тай указав на то, ож у Threads уже ся зареґістровало онь 10 міліонӯв хосновачӯв.

Натӯлко скорый реліз Threads скорше всього став ся спозад того, ож недавно у Twitter увели ограниченя на проникованя твітӯв тай заказали хосновачам без акаунтӯв читати твіты у вебови. Хосновачі зачали щи май активно тїкати из Twitter ид конкурентам — у щи раз закрытый BlueSky Social, на інстанції Mastodon, а типирь ищи ай у Threads.

Покласти си Threads мож за сими удкликованями:

Threads, an Instagram app - Apps on Google Play
Share ideas & trends with text
‎Threads, an Instagram app
‎Say more with Threads — Instagram’s text-based conversation app Threads is where communities come together to discuss everything from the topics you care about today to what’ll be trending tomorrow. Whatever it is you’re interested in, you can follow and connect directly with your favorite creator…

А подакотрі «треды» мож читати у вебови з ограниченым функціоналом, кидь маєте прямоє удкликованя: https://www.threads.net/t/CuWUKtQIQZl/