Выщербленоє яйце Apple

Авадь історія за тото, як Apple пробувут рїшити проблему, яку такой самі сотворили.

Выщербленоє яйце Apple

Ужек пару днӯв як новый iPhone 14 Pro из «дінамічным островом» радує хосновачӯв свойим лїпшым процесором, читавов камеров, май свіжов верзійов операційної сістемы, тай такоє другоє.

Помежи тым у фірмі Apple клеплют ся у груди ож удало йим ся рїшити проблему из «чӯлков», котра фурт забирала дараб міста на екранови. Но ци направду удало ся исю проблему рїшити?

Фірма Apple «рїшила проблему»

Куртый екскурс в історію

Олем нагадайме си, ож щи не так давно ушыткі телефоны у світови мали прямоуголный дісплей без выщербленых ямок, на котрому могли сьте супокӯйно никати кіно, тай видїти ушыток контент, котрый у тому кінови ся мав указовати. Было сякоє, правда?

Но пак а што ся стало дале? А дале, у рокови 2017. быв репрезентованый Apple iPhone X из чудным вырїзом у дісплейови. Цїльом такого крока было добити ся максімалного покрытя екраном фронтової частины направы.

Будеме справедливыми – Apple не были первыми, тко учинив подобный вырїз дісплея. Убыгнали йих, маймало Essential Phone тай пару другых вендорӯв. Но ипен Apple зробили тоту «чӯлку» масовов, тай популарнов. Другі вендоры яли за ними повторяти даже без читавої аналізы. Бо держит ся ож «кидь сяк чинят Apple – значит у тому є смысел».

Значит типирь, у провбі учинити дісплей на пару % май великым, мы утрачаєме частину фото/відео контента, котрый фурт а навхтема буде закрытый блоком из камеров тай сенсорами. Ци вартує того?

Нілай Пател из The Verge у рокови 2017. казав ож нова чӯлка iPhone X просто паскудна, не файна. Субєктівні суджіня такых обзирачӯв, щи май што ся кыват візуалної файноты, можеме сміло іґноровати. Айбо практічна вада такого тіпа дісплея убстає ся – фурт вам тота цятка закрыват дараб відеа. Та ци не мерфелит вас?

Днишнї реалії

Но не бай, не бӯйте ся! Фірма Apple каже ож они рїшили проблему! Они учинили так, ож чӯлка бӯлше не буде вас мериґовати! Маймало того, ож ото бӯлше не чӯлка, типирь тото ся кличе «дінамічный острӯв», тай держит у собі щи преповно функцій.

Но проблема ся никуды не дїла, никуды не утїкла. Не назывка выщербленої ямкы казила хосновачӯв, ай тото, ож тота ямка перекрыват контент. Проблема ся убстала, тай, мойим субєктівным никаньом, щи ся лиш згӯршила, бо выщербленоє ся посунуло щи май у глубину дісплея.

Могли сьте го такой у центра щи запхати!
– потенціалный хосновач девайса
Но типирь иду позирати кіна!

Тот усьый шіковный функціонал, котрым вас пробувут задобрити из дінамічным островом, легко ся мӯг изпрятати у шторку из оповіщенями. Ци мусай на тото фурт мати на сякоє дуплавый дісплей?

Фірма Apple клепле ся у груди ож они рїшили проблем из чӯлков, а я вам кажу ож они просто зробили ребрендінґ проблемы, яку такой саму создали.

Авторськый назор Мигаля про Інтерфийсу.