WWDC 2023: головноє из презентації Apple

6. юнія 2023. рока Apple указали презентацію WWDC23 (Worldwide Developers Conference 2023), на котрӯй мали сьме можнӯсть увидїти, над чим компанія робила сись рӯк.

iOS 17

Зачинавучи з iPhone XR тай iPhone XS, смартфоны Apple дӯстанут обновлїня до iOS 17 (исе значит, ож iPhone 8, iPhone 8 Plusтай iPhone Xся обстанут на iOS 16). Уже є бета-реліз про розробникӯв, у слїдувучому місяцьови выйде публічна бета, а в осени буде повноцїнный реліз сьої верзії iOS.

Жерело: Apple

Из інтересных новых функцій мож уповісти за Contact Posters — можнӯсть персоналізовати екраны, котрі видите, кой вам звонит датко з контактӯв. Кроме того, ож типирь фотька контакта авадь йихньый Memoji-аватар будут ся указовати на вшыток екран, туй, ги на заблокованому екранови, мож захосновати ефект глубины, обы фотька контакта перекрывала подакотрі текстові елементы, а щи міняти барвы тай шріфт про имня контакта. Про «голосову пошту» по-анґліцькы типирь є транскріпція у реалнӯм часї. У обновленому FaceTime мож лишати відеоуповісткы.

iMessage дӯстав вылїпшеноє гляданя, можнӯсть заганяти локацію, «свайпом» удповідати на уповісткы тай скоро скакати ид первӯв непрочитанӯв уповістцї.

Жерело: Apple

Нова функція Check In позволяє держати файту тай близькых у курсї за вашу ґеолокацію, обы они знали, ож исьте ся безпечно дӯстали до хыжі. Check In буде знати, ци сьте ся споздили тай знає давати убраным людьом голошіня, указовати їм статус вашої батеркы тай сіґнала про мобілні податкы.

AirDrop типирь має функцію, из котров обміньовати ся контентом мож приклавши свӯй iPhone ид другому (доста похожоє на обмін через NFC, котрый быв приступный, приміром, на девайсах Sony), переписованя податкӯв годно си ити на позадинї, а щи є можнӯсть дїлити ся контактными податками через функцію NameDrop.

Клавешниця тай надіктовованя голосом дӯстали «апґрейд»: они типирь хоснувут новый языковый модел, котрый буде у тӯм числї ся учити на вашому писаньови, обы май трїбно управляти ваш текст, кидь маєте включеный «автокорект».

Щи iOS 17 принюс нову аплікацію Journal — она фунґує ги ваш личный дньовник, куды сьте годни записовати свої думкы вадь імпресії за динь, давати туды фотоґрафії, людий, музику, котру сьте слухали, локації, котрі сьте навщивляли. Мож у нюв ай покласти каждоденноє напоминаня дашто «зажурналовати».

Жерело: Apple

Послїдньоє, за што варта написати — режім StandBy, похожый на Android-функцію Always On Display. Сись режім позволяє вам лишити у горізонталнӯв позіції ваш iPhoneиз фурт уключеным екраном, на котрому буде інформація за час, дату, музику, фотькы тай другоє (хосновач годен сам собі зобрати свӯй StandBy-«експірієнс», додавучи на удповідный екран віджеты). Голосову асістентку Сірі у режімови StandBy мож узвати просто вповівши «Сірі», не мусай казати «Гей, Сірі».

Жерело: Apple

iPadOS 17

В основному у iPadOS 17 будут такі ипен новоуведеня, ги у iOS 17, айбо не лиш: буде ай дакӯлко «ексклузівных» вылїпшень про мало май великоекранні девайсы, котрі ходят на сюв сістемі. Даты релізӯв такі, ги у iOS 17.

Жерело: Apple

Напервоє, віджеты станут інтерактивными, а заблокованый екран буде май хосенным тай дӯстане пӯдпору Live Activities (а щи його мож буде персоналізовати так, ги на iPhone). Мож буде уключати до 4 таймерӯв, каждый из котрых увидите на заблокованому екранї. Аплікація «Здоровля» появит ся на iPad.

Жерело: Apple

Робота из PDF-файлами стає щи май комфортнов: буде автоматичноє спознаваня фраґментӯв, котрі ся жадат заповнити, а у аплікації «Записы» мож буде придавати дакӯлко PDF-файлӯв ид єдному записови тай робити над нима врокаши через Live Collaboration. У Freeform межи тым додадут нову серсаму.

macOS 14 Sonoma

Операційна сістема про компютеры Apple тоже дӯстала обновлїня, котроє у тому числї принесло многі функції из iOS тай iPadOS. Бета про розробникӯв уже приступна, публічна бета ся появит у юлійови, а повноцїнный реліз буде в осени.

14. верзія macOS є вінована долинї Сонома у Каліфорнії, знамӯв ги сердце виноробної індустрії штата тай містом, де у рокови 1996. Чарлз О’Рір учинив єдну из ачий майзнамых фотоґрафій у історії — «Блаженство»/«Буколічні зелині горбы», котру многі тямлят ги стандартну позадину у Windows XP.

Жерело: Apple

У сюв верзії ся появлят відеозаставкы, котрі будут помалы ся тягнути через красні ландшафты из рӯзных локацій.

На робочому столови мож буде розкладовати інтерактивні, адаптивні віджеты, котрі ся будут приглушовати, кой хоснуєте даяку проґраму, обы вас не удрывати выд роботы.

У macOS Sonoma ся появит бавковый режім. Хоть ґеймінґ ниґда не быв силнов сторонов Apple, сякі кываня у бӯк бавлїня на «яблыках» стали можными дякувучи процесорам серії Apple Silicon. Бавковый режім дає пріорітет бавцї, заберавучи ресурсы у другых процесӯв. На презентації ся появив знамый ґеймдізайнер Хідео Коджіма, обы обявити, ож у сьому рокови на Mac выйде Death Stranding Director’s Cut.

Жерело: Apple

Пӯдчас вашых презентацій на такых платформах, ги Zoom тай FaceTime, буде вылізати спеціалный оверлей, де будете годни видїти зворотный зъязок, а позерачі зможут давати інтерактивні реакції.

У Safari мож буде учинити профілы, котрі роздїлят історію тай «кукі», обысьте могли легко выддїлити роботу тай личні дїла, вадь учинити уддїлный профіл про каждого хосновача компютера. Сайты мож перечиньовати на псевдо-нативні проґрамы через функцію WebApp.

MacBook Air 15.3”

У свіжый MacBook Air из дісплейом Liquid Retina тай без активного охолоджіня поклали процесор M2, акумулатор, трїбный проробити до 18 годин. Apple заявлявут, ож сись новтбук дванадцять раз май скорый ги MacBook Air из процесором выд Intel.

Жерело: Apple

Mac Studio

Новый компютер Mac Studio, нацїленый на тых, кому треба скорый тай моцный, айбо компактный Mac, буде мати процесоры серії M2, а кидь май точно, та вӯн ся годен похвалити выбором межи M2 Max тай M2 Ultra.

Жерело: Apple

Apple Silicon + PCIe

Новый Mac Pro буде мати насвіжо анонсованый процесор M2 Ultra, завершит переход Apple на свої процесоры Apple Silicon тай споит скороту майлїпшого на днишньый динь «яблычного» чіпа из універзалностьов PCI Express.

Жерело: Apple

Софтверноє обновлїня про AirPods 2. ґенерації

Наушникы Apple дӯстали функцію «Адаптивноє авдіо», котра фунґує ги комбінація «Шумоподавленя» тай «Прозрачности» тай розумно переключає ся межи сима двома режімами, коли вам тото треба.

Режім «Бисїды» автоматично учинит музику май тихов, кой учує, ож вы з дакым приказуєте, тай изфокусує на вашому бисїдникови режім «Прозрачности».

Жерело: Apple

AirPlay типирь буде запоминати, коли, де тай котрі AirPlay-девайсы хоснуєте, обы вам навперед їх понукати у такых сітуаціях.

tvOS

Контролный панел на Apple TV став май стӯчным, а ваш iPhone поможе вам найти пулт Siri Remote. На Apple TV ся появлят FaceTime тай функція про колективноє позераня SharePlay.

Жерело: Apple

watchOS 10

watchOS 10 має обновленый інтерфейс, Smart Stack, котрый буде указовати трїбні віджеты товды, кой йих треба, тай нові ціферблаты. Появлят ся нові функції про біціґліштӯв, тенісіштӯв, ґолфіштӯв тай тых, тко ходит у походы. Нова аплікація даст хосновачам записовати свої моменталні емоції тай дяку, котру они мали за динь.

Vision Pro

На презентації першый раз указали Vision Pro — компютер-ґарнітуру доповненої тай віртуалної реалности.

Жерело: Apple

На удлику выд многых VR-ґарнітур, Vision Pro вызират доста компактно, тай скорше всього не буде дуже тяжкым девайсом. Про тых, тко носит очкы, будут спеціалні вкладкы, розроблені у партнерстві из Zeiss. Владкы ся будут продавати окреме тай за рецептом. Батерка Vision Pro пудкапчана шнуром, зато мож ї покласти у жеб авадь ташку. Уддїлных контролерӯв у девайса ниє — ґарнітура ся управляє голосом, руками тай очима.

0:00
/
Жерело: Apple

Vision Pro ходит на розробленӯв спеціално пӯд нього операційнӯв сістемі visionOS.

0:00
/
Жерело: Apple

23 міліоны пікселӯв (што є три раз бӯлше ги у 4К-дісплейови) на два екраны, процесор Apple M2 тай розробленый спеціално про Vision Pro чіп R1, котрый на ся бере плавну роботу из образчиками на екранах, обы M2 годен быв супокӯйно ся занимати ушыткым другым. Vision Pro має скоро ушыткі аплікації, приступні на iPhone: мож никати фотоґрафії, відеа, звонити.

0:00
/
Жерело: Apple

Дякувучи забудованым сенсорам тай камерам на передови девайса мож никати «крӯзі» Vision Pro. Аплікації мож розкладати на фізичні поверьхності, міняти йихнї розміры тай прикапчовати, обы они ся не кывали, ай обставали перед вами. Мож замінити позадину «реалного світа» імерсивными пейзажами, котрым при тӯм мож міняти уровинь прозрачности.

0:00
/
Жерело: Apple

Кроме того, чилядь извонка годна видїти ваші очі, кидь уключити функцію Eyesight. Товды Vision Pro буде нажыво указовати йих на передньому панелови ґарнітуры. Тоты ипен сенсоры тай камеры, котрі за йсе выдповідавут, будут ся хосновати ай на бізӯвнӯсть, скенувучи чоловічок вашого ока, обы розблоковати девайс — Apple дали сьому назывку Optic ID.

0:00
/
Жерело: Apple

Magic Keyboard тай контролер PlayStation DualSense будут робити из Vision Pro, айбо што май інтересно, буде ай Mac, хоснувучи ґарнітуру ги AR/VR-екран.

Vision Pro має можнӯсть накручовати відеа из 3D-кываньом тай просторовым звуком. Буде пӯдпора Apple Arcade, на стартови ґарнітура буде мати бӯлше ги 100 бавок. Из реліза на Vision Pro буде аплікація Disney Plus, котру обявив Боб Айґер, CEO The Walt Disney Company. Далшых детайлӯв колаборації Apple из Disney у сьому планї раз не маєме.

0:00
/
Жерело: Apple

Apple указала много варіантӯв хоснованя Vision Pro на своюв презентації у каждоденных сітуаціях — компанія бізӯвно має великі планы на сись девайс, айбо на днишньый динь ґарнітуру домак не мож назвати близьков ид масовому продуктови позад єї захмарної выдносно другых VR-ґарнітур цїны — $3499. Выпустити Vision Pro планувут у 2024. рокови.

0:00
/
Жерело: Apple

Поникати вшытку презентацію мож на YouTube:

Авторськый текст Інтерфийсы.