Телескоп JWST ачий найшов дашто новоє

Годно быти, ож позираєме на домак новый тіп астрономічных обєктӯв.

Маймоцный на наш час космічный апарат — James Webb Space Telescope (JWST) сиї осени ачий выкукав у туманости Оріона новый филь космічных обєктӯв. Не пилуйте си представляти даякі плазмові рїкы, ци «білу дїру» у космосї, но тым не менше удкрытя є читаво інтересноє.

На образчикови у наголовкови сьої публикації видите затуманеноє місто на нӯчному небови дас за 1500 світловых рокӯв выд нас, де уєдно ся дїє много інтересного. Видиме там и слїды удара двох дзвізд єдна у другу, котрі ся розлїтавут у шелиякі бокы, видиме там и прото-дзвіздові діскы, изкурта кулї космічного пороха, де ся моментално закручувут нові дзвізды из потенційными планетарными сістемами, и много другого.

Но днишня статя є за дашто многым май інтересноє. На образчикови пониже можете видїти преповно дрӯбных обєктӯв, котрі лїтавут парами. Кажеме вам правду — сякого учені щи ниґда шуга не видїли.

Зпарені обєкты, котрі видите высше, сут величинов дас ги Юпітер, завто сякі парні сістемы назвали JuMBO (Jupiter Mass Binary Object). Сякых пар у сьому єдному містови найшли вирьх 40, а у додачу ид тому щи даже пару изтроєных обєктӯв.

Ачий си гадаєте «ба што туй чудного?». Направду обєкты розміром гикой Юпітер сут доста часті у космосови, але єдного маєме даже у нашӯв дзвіздовӯв сістемі. Чудноє туй ото, ож они сут парами, без дзвізды круг котрої бы ся крутили, тай ож йих туй так повно нараз. Нитко не знає якым боком они ся домак зформовали!

Як сякоє ся могло стати?

Фактічно маєме лиш два знамі нам процесы формованя космічных тїл: авадь зачинаєме из великого ид малинькому (ґравітаційный колапс), авадь из малинького ид великому (ґравітаційноє излїпльованя). До прикладу дзвізды ся формувут тым первым методом из хмары космічного пороха. В тот час, як планеты розміром ги Юпітер якраз ся чинят тым другым.

Планетарні діскы

На образчикови высше видиме пару міст у сьому реґіонови, котрый выфотькав JWST, де якраз иде процес формованя планетных обєктӯв круг уже зародженої дзвізды. Такі планеты пак годни быти выбиті из свої орбіты тай стати «блудными планетами», котрі ся не крутят круг даякої конкретної дзвізды, а летят у космосови самі по собі. Направду сякі видиме у космосови фурт, исе не є аж така рїдкӯсть. Айбо такый процес, накӯлко мы знаєме, не може формовати парні сістемы, гикой выщеспомнянуті JuMBO обєкты. А тым бӯлше, обы йих ся сформовало (авадь зобрало) так много у єдному містови. Изкурта — за нашыми книгами из фізикы сякых обєктів не мало бы быти. Айбо туй сут!

Світ повный загады

Щи у рокови 2022 писали сьме, ож JWST набизӯвно принесе нам преповно нового тай незвіданого, спозад чого будеме мусїти переникати знамі нам законы фізикы тай прінціпы формованя космічных тїл.

Космічна машина часу: як телескоп JWST никат у минулӯсть
Минулый тыждень быв читаво інтересным у світі наукы, маймало спозад того, ож дӯстали сьме перві читаві образчикы уд телескопа JWST (James Webb Space Telescope). Сякі образчикы, гикой закрїпленый высше, давут нам шансу кукнути на ґалактикы, як они вызирали бӯлш як 13 міліардӯв рокӯв назад. Тяжко у к…

Сесе руно тот момент, кой не треба было аж довго чекати, обы ся трафило дашто сякоє інтересноє. У NASA інформувут, ож сиї яри будут робити щи єдну сесію подобенок из того реґіона у лїпшӯв квалїтї, обы май добрі порозуміти процесы, котрі ся там удбывавут.

На даный момент людська наука не може пояснити, якым падом у туманности Оріона зформовали ся исї JuMBO обєкты, значит авадь там ся удбывавут домак екозотічні процесы, авадь мы домак не розумієме ужек знамі нам процесы формованя космічных тїл.

Хоть так, хоть сяк, а слїдуючі пару годӯв будут читаво інтересными про каждого, тко ся завгурят астрономійов.

Выхосновані жерела: BBC, ESA, PSM7