Threads утратили уже 82% каждоденных хосновачӯв

Чим дале, тым ся май збавлят активнӯсть на платформі.

Threads утратили уже 82% каждоденных хосновачӯв

Минув дораз лиш місяць з момента голосної презентації головного конкурента сїтї Twitter, рожденого Марком Цукерберґом тай «Метов». А уже треба ся снагати даяк удержати увагу хосновачӯв. Служба CNN каже, ож увага люди до аплікації упала на новый мінімум.

За інформаційов выд Sensor Tower, из момента як ся запустив сервіс Threads, каждоденно зачало заходити на 82% менше люди, типирька ото до 8 міліонӯв за динь. Исе маймала ціфра з момента запуска, закидь майвелика была бӯлше 44 міліона.

В тот самый час люди, котрі такой заходят в аплікацію, заходят у ню менше раз за динь, тай килтувут у нюв менше часу ги сперед тым. У дны запуска хосновачі удперали аплікацію до 14 раз за динь, тай сидїли у нюв до 19 минут. А ужек на первоє число Авґуста щи актівні хосновачі заходили у аплікацію до 2,6 раз за динь, тай сидїли у нюв до 2,9 минут.

Подобні податкы дає и аналітічна фірма Similarweb. Кажут, ож піковоє число актівных хосновачӯв было 7. юлія — 49 міліонӯв, тай каждый динь пӯсля того ціфра ишла долӯв.

Не позиравучи на тото, ож Threads учинили пантлик Following, на котрому зачинаєте видїти публикації выд люди, котрых направду «читаєте», тай котрый указує вам йих у хронолоґічному шорови, люди ай дале утїкавут гет.

Жерело: MezhaMedia