13 причин залюбити ся у Android 13

Што інтересного увидиме у новӯй верзії мобілної операційної сістемы?

13 причин залюбити ся у Android 13

На днях у свому блоґови Google выклали обновы, які будут частинов нової верзії операційної сістемы Android. Обіцявут, ож обнова принесе вам щи бӯлше штімовань пріватности, нові языкові можности, тай даже копірованя контента тай текста из єдного ґаджета на другый єдным тапом.

Попозераєме май конкретно, ги пишут самі Google, на 13 причин залюбити ся у Android 13:

1. Ушыток дізайн нової верзії Android закладеный на Material You. Што дає вам можнӯсть наладити собі кольорову палету аплікацій, даже кидь они не сут выд Google. Фактічно можете цїлком візуално наштімовати си пӯд себе головный екран.

2. Хосновачі Android, котрі говорят дакӯлкома языками, типирька можут наладити си даякый конкретный язык інтерфейса пӯд конкретну аплікацію. Та можете мати єден язык сістемы, тай кажду другу аплікацію у даякому конкретному языкови, якый выберете.

3. Android 13 буде мати вылїпшеный медіа-плеєр, што буде міняти свій візуалный выник, позиравучи на тото, што слухаєте. Наприклад, кой слухаєте гудьбу, та аплікація буде вам указовати образчик албума, тай проґрес-бар співанкы, што ся буде гыбати уєдно из музиков.

4. Android буде провбайловати сокотити вам ай здоровля. А добрі ся выспати — про здоровля є майфайно. Android 13 буде валовшен щи май лїпше наштімовати час на спаня (Bedtime mode), из затемненьом позадины тай темнов темов. Сякі зміны поможут вашым очом май легко ся адаптовати до темноты сперед тым як будете йти спати. Исе буде майхосенно у припадах, кой ся нагоду збудите посереґ ночи та кукнете у телефон, а мавучи наштімовану сяку темну тему, буде вам легше зась заспати.

5.  Ужек не мусите давати аплікаційом доступ ид ушыткому медіа, кобы нагоду. Android 13 поволит вам давати приступ аплікації сугубо ид конкретным медіа-файлам, авадь фасціклам.

6. Буде ся лїпше сокотити ай пріватнӯсть вашых податкӯв у буферови. Кидь нагоду будете копіровати из єдного міста у другоє дашто, ги свӯй імейл авадь телефон, та Android 13 буде автоматично вычищати выкопіровану інформацію из буфера за куртый кус часу.

7. Android 13 буде сокотити ваш позӯр тай не буде указовати вам лишні оповіщеня выд аплікацій. Типирька кажда стирьхана аплікація буде мусїти попросити ся наперед указовати вам нотифікації, замісто того як тото было сперед сим, ож аплікація мовчано мала слобӯдный доступ указовати вам хоть-што.

8. Технолоґія Spatial Audio поможе вашому смартфонови, кидь исе пӯдпорювут наушникы, розуміти у котрого бока вам убернута голова. Дякувучи сьому, телефон буде валовшен імітовати жерело звуку гибы у єдному містови, закидь крутите головов.

9. Кидь робите за свойим новтбуком, а мусите выдписати на оповістку на телефон, та бӯлше не будете мусїти брати тот телефон фізично в рукы. Скоро мож буде увидїти оповістку тай удписати на ниї такой на екранови свого Chromebook.

10. Android 13 буде пӯдпорьовати Bluetooth Low Energy (LE) Audio — новый стандарт передачі авдіо из многым меншыми затратами електрікы. У плус до того буде ай лїпша сінхронізація, задержка звука выд жерела буде многым менша. Bluetooth Low Energy (LE) Audio побирує, при всьому, ай стрімити авдіо сіґнал на дакӯлкох ґаджетӯв нараз.

11. Уже скоро будете годни выкопіровати контент на єдному девайсови тай укласти го на другому. Ци буде тото смартфон, ци планшет — єдно, обы из сервісом выд Google. Ци тото мотуз на веб, ци текст, ци даже образчик авадь відео — ушытко ся дасть выкопіровати тай укласти на другӯм ґаджетови.

12. Читаво ся злїпшит ай мултізадачнӯсть. Android 13 буде мати читаву панел аплікацій, подобну на тоту, яку можете видїти у Windows авадь ChromeOS. Будете годни узяти хоть-яку аплікацію из тої панели тай додати ї на екран у мулті-оболочному режімови.

13. Android 13 буде годен реґістровати натискнутя перстом авадь стілусом гикой инчакі тіпы контрола. Дякувучи сьому, будете мати у много раз менше ненарочных дотыкань, закидь малюєте дашто стілусом, напримір, та нагоду ся дӯткнете руков до дісплея.

Нова верзія сістемы має щи читавый шор другых новинок тай вылїпшень, гикой пуддержка вонковых аплікацій камеры, пӯддержка HDR відео, тай много много другого. Подакотрі з тых новинок вылїзавут за рамкы лиш вашого телефона тай фунґувут на уровньови помежи направами.

Android 13 ужек є доступный на девайсах серії Pixel. Мало май потӯм сього року буде доступный ай на вашых облюбленых направах выд Samsung Galaxy, Asus, HMD (Nokia phones), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi тай много другых.

Lucky number Android 13: The latest features and updates
Android 13 is here with new customization features, privacy features and multi-device features for phones, laptops and tablets.
Жерело